Ons verhaal

"Like ferment, don't think you are too small to make the dough rise."

Pierre Rabhi, schrijver, boer, milieuactivist

Hoe het is gegroeid?

Levuur ontstond vanuit de behoefte om vanuit een eenheid in verscheidenheid samen te werken rond participatie en coproductie. In de nazomer van 2011 hielden zes consultants (Stef, Mark, Bert, Ewoud, An en Geertrui) Levuur boven de doopvont. Eind 2012 traden ook Leen, Hade en Annemie toe tot onze coöperatie. Iris kiest voor Levuur sinds 2014.

Levuur staat voor gist en vuur

Levuur is een samensmelting van levure (fr. gist) en vuur. Levuur wil de gist van participatie (bij uitstek een groeiproces ‘van binnenuit’) op een duurzame wijze binnenbrengen in organisaties, bedrijven en overheden. We doen dit met veel maatschappelijk vuur, passie en ondernemerschap. 

Onze baseline: ‘de participatie-expert’ 

In elk traject gaat het om het begeleiden, bevorderen en installeren van actieve deelname aan de besluitvorming. Of het nu gaat om individuele burgers of middenveld, werknemers of werkgevers, jongeren of senioren, patiënten of sectororganisaties,… de rode draad in al onze opdrachten blijft participatie. 

Onze rekensom: 10 plus tien = 30 

Levuur gelooft in nieuwe samenwerkingsvormen en verbindingen die mee helpen de omslag maken. Door samen te werken en te denken is er meer. Wanneer ieder vanuit zijn eigen sterkte positief bijdraagt aan een groter geheel, vervagen de grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’. De focus ligt niet meer op ‘ons eigen eiland’, maar we leren in losjes gekoppelde systemen de hele keten afdekken en zorg dragen voor elkaar.

Een coöperatie als juridische vorm

Omdat we van bij de oprichting niet alleen onder 1 gemeenschappelijke vlag wilden varen, maar vooral ook kozen voor gezamenlijk doen en ervaren, vonden we het logisch om te kiezen voor een vennootschapsvorm die zich kon aanpassen aan de veranderende behoeftes van de mensen die er deel van uitmaken, en niet andersom. De cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) sloot het dichtst aan bij ons gezamenlijke participatieve gedachtengoed. 

Levuur werkt volgens de 7 principes van ICA (International Co-operative Alliance):

1. Mensen treden vrijwillig en makkelijk toe

2. De leden nemen deel aan het bestuur

3. De leden zitten mee in het economische proces

4. De coöperatie blijft altijd autonoom

5. De coöperatie vormt en informeert leden en publiek

6. Coöperaties werken met elkaar samen

7. Coöperaties zijn nauw betrokken bij de gemeenschap

Wie wie wat waarom hoe