Hoe?

Levuur onderscheidt zich van de klassieke consultancybureaus of procesbegeleiders.

Levuur werkt actief en geëngageerd met u mee

Een aanpak vormgeven en implementeren kan enkel slagen als men zich ook inhoudelijk inwerkt. We bewaken niet alleen het proces maar ook het inhoudelijke resultaat. Het Levuur-credo luidt dan ook: vorm volgt inhoud. Door de ruime achtergrond en ervaring van haar consultants zijn er weinig terreinen of sectoren waar Levuur geen inhoudelijke kennis over heeft. Levuur zal ook nooit projecten indienen waar we zelf niet achterstaan.

Levuur levert stevige procesarchitectuur

Het uittekenen en begeleiden van participatieprocessen is het absolute waarmerk van Levuur. Samen met de klant de doelstellingen van bij het begin helder krijgen, vormt de sleutel tot succes.

Levuur levert maatwerk

We denken niet in termen van bestaande draaiboeken of ‘methodiekjes toepassen’, maar ontwerpen een proces op basis van uw behoeften. Dit combineren we met een grondige kennis van methoden die we opbouwden via ervaring, opleiding en literatuur.

Levuur kleurt buiten de lijntjes

Vergelijk Levurianen gerust met gepassioneerde en ervaren skiërs die niet terugdeinzen voor een afdaling buiten de pistes, maar wel steeds weten waar we ons bevinden, waar we naar toe gaan én de juiste materialen gebruiken. 

Bijkomend hanteren we volgende uitgangspunten

  • Elk traject is uniek. Het enige wat echt werkt, is de werkelijkheid.
  • Focus niet op het probleem maar op de oplossing. We waarderen en vertrekken van wat vandaag al werkt.
  • Het eigenaarschap van elk traject hoort bij het projectteam. 
  • Toekomst geeft trekkracht. Door samen visionare toekomstbeelden te creëren, kunnen we leren uit het geheugen van dat wat er nog niet is. Wie niet vooruitkijkt, loopt achterwaarts zijn toekomst in.
  • Participeren is ook particileren, een collectief en kennisproductief leerproces.
  • Passie is de motor. Het gaat niet alleen om lief zijn maar ook om lef hebben.

 

 

Wie wie wat waarom hoe