Waarom?

Wie naar de samenleving kijkt, merkt dat structuren volop veranderen of verdwijnen. Verbanden worden ingewikkelder en de complexiteit neemt toe. Individuele behoeften wijzigen en engagementen worden tijdelijker.

Complexe vraagstukken waarmee vandaag zowel organisaties als samenleving te maken krijgen, kunnen vaak niet meer opgelost worden vanuit één perspectief, rol of positie. Het ‘oude’ topdown besturen volstaat niet meer om papieren beslissingen ‘in het veld’ wortel te doen schieten.

Het bedenken van slimme en efficiënte oplossingen vraagt het bij elkaar brengen van verschillende soorten van ‘weten’ in een open proces. Door hieraan tijd en ruimte te geven kunnen we, ondanks bepaalde onzekerheden, toch slimme oplossingen formuleren en stap per stap tastbare resultaten blijven boeken.

Deze multilaterale stakeholderaanpak en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen vergt bij uitstek processen van participatie.

Kiezen voor participatie en coproductie betekent kiezen voor

  • Mensen interactief informeren en vertrouwen geven voor het nemen van beslissingen
  • Mensen ruimte geven om zich te engageren in hun bedrijf, organisatie, buurt, gemeente of de brede samenleving
  • Een leerproces met nieuwe inzichten, verrijkte kennis en bruikbare acties als resultaat
  • Deelnemers laten ontdekken dat de oplossing tijdens het proces ontstaat en daarna nog groeit

 

 

 

 

Wie wie wat waarom hoe