Wat?

Levuur is expert in participatie en coproductie. De wegen van deze nieuwe vormen van samenwerking leiden voor onze opdrachtgevers tot:

 • Samen stapsgewijs resultaat boeken bij het beantwoorden van complexe vraagstukken en uitdagingen
 • Nieuwe inzichten, verrijkte kennis en slimmere oplossingen door het combineren van verschillende invalshoeken, rollen en posities. Hierdoor kunnen systemen binnen samenleving of organisatie beginnen verschuiven en veranderen. Dit leidt tot nieuwe technologische systemen, nieuwe ideologieën, nieuwe producten, nieuwe processen,  nieuwe organisaties, netwerken of andere samenwerkingsvormen.
 • Meer draagkracht, engagement en ‘handvatten’ om beslissingen uit te voeren
 • Slimmer en interactiever leren van elkaar, op een ervaringsgerichte en natuurlijke manier

Wat doet Levuur voor overheden en sectororganisaties?

 • Verschillende stakeholders formuleren beleidsadviezen voor hun lokale, Vlaamse, federale en Europese overheid 
 • In veranderingsprocessen samen duurzame transitiepaden uitstippelen en valuecases ontwikkelen
 • Toekomstvisie en beleidsplan worden in een open dialoog opgemaakt met de diverse belanghebbenden en betrokkenen 
 • Burgers en medewerkers nemen mee verantwoordelijkheid in beleidsuitvoering 
 • Een fusie van verschillende entiteiten gebeurt op basis van een gedeelde missie en visie 
 • Een hele sector mobiliseren om samen de ambities van die sector te omschrijven 

Wat doet Levuur voor bedrijven en non-profit organisaties?

 • Trajecten opzetten die ondernemingsparticipatie stimuleren
 • Werknemers innoveren van onderuit
 • Management en werknemers denken samen na over de bedrijfsstrategie, beleidsplan, interne processen en structuren… 
 • HR en management ontwerpen samen met leidinggevenden en medewerkers een nieuwe evaluatieprocedure
 • Werknemers bouwen samen met klanten aan een betere dienstverlening of vernieuwde portfolio
 • Begeleiden van vernieuwende samenwerkingsverbanden 

 

 

Wie wie wat waarom hoe