Partners van Levuur

Als coöperatieve vennootschap kijkt Levuur graag over het muurtje en verbindt ze zich in een netwerk met collega-consultants en -coaches die eenzelfde voorliefde hebben voor participatie, voor ontwikkelings- en veranderingsvraagstukken en -trajecten, voor het ondersteunen en vergroten van autonomie en zelfsturing van personen en organisaties.

Afhankelijk van de aard van de opdracht, de vereiste competenties en ervaring, doet Levuur een beroep op een netwerk van partners waar ze mee samenwerkt. 

Dat doen we omdat we sterk geloven in de kracht en potentie van een verbindende samenwerking in een netwerkorganisatie. Bovendien laat een dergelijk divers netwerk toe om flexibel in te spelen op de wensen en noden van de opdrachtgever en een aanbod te ontwikkelen dat √©cht op maat is van de vraag en de behoefte van de klant. 

Binnen raamcontracten en andere grote opdrachten werkt Levuur systematisch samen met een netwerk van partners: 

  • Binnen het raamcontract Verandermanagement van de Vlaamse overheid werkt Levuur samen met het 7E-team.
    http://7e-model.be

  • Najaar 2016 werd Levuur geselecteerd voor de raamovereenkomst coaching van  Jobpunt Vlaanderen. Hiervoor brengt Levuur brengt een team van professionele coaches samen met expertise in verschillende deeldomeinen van het coachingsveld. Maak hier kennis met deze coaches. 

  • Levuur werkt ook frequent en graag samen met de ploeg van Tweeperenboom.
    http://tweeperenboom.be

  • Levuur is een partner in het raamcontract van Deloitte met de FOD Personeel & Organisatie gericht op  de ondersteuning van federale overheidsdiensten bij projecten op het vlak van: administratieve vereenvoudiging, het verhogen van de efficie?ntie en de effectiviteit, organisatieontwikkeling en het ter beschikking stellen van leermogelijkheden.